MPšrot.cz

Výkup barevných kovů Brno

Služby pro firmy

Bezhotovostní výkup kovů pro firmy

 

  • výkup pod 10000Kč

   Vystavená VÝKUPKA ve výši pod 10000Kč zároveň slouží jako daňový doklad, tudíž nevystavujte fakturu. Jestliže jste plátci DPH, je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. V rámci pravidelného kontrolního hlášení jsou plátci daně povinni vystavený daňový doklad přiznat. Platba bude provedena v den výkupu.

  • výkup od 10000Kč a více

Vystavíme vám výkupku, která bude podkladem pro vytvoření faktury. Faktura bude uhrazena v den doručení. Jestliže je vaše firma plátce DPH, nezapomeňte, že se jedná o odpad který podléhá přenesené daňové povinnosti.

 

Od firem je možné bezhotovostně vykoupit odpady mající povahu 

  • pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části
  • obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu nebo dopravního značení